Zrealizowane projekty

Positive Geeks zapewnia kompleksowe usługi IT i rozwiązania cyfrowe dla zróżnicowanej bazy klientów. Współpracujemy z europejskimi firmami z różnych branż w sektorze prywatnym i publicznym. Łączymy profesjonalizm z szybkością i elastycznością i naszą pasję. Szerokie umiejętności biznesowe, stosowane przez nas zwinne metody i znajomość technologii gwarantują rozwiązania, które są solidne technologicznie i przynoszą pożądane rezultaty ekonomiczne.

Analityka Danych, Big Data

Platforma Handlu Energią

Umożliwia właścicielom rozproszonych zasobów energetycznych (producentom) przeprowadzanie transakcji w modelu P2P. Konsumentom platforma pozwala na bezpośredni zakup od wytwórcy niezależnie czy będzie 

to elektrownia, czy najbliższy sąsiad dysponujący nadwyżkami produkcji energii z paneli słonecznych. Platforma pozwala zarządzać zdecentralizowanym rynkiem handlu energią elektryczną, na którym każdy uczestnik ma możliwość wyboru odpowiadającego mu kontrahenta i nawiązanie bezpośredniej relacji.

Procesy wykorzystujące zaawansowaną analitykę danych zostały również użyte w projektach:
Dimedic, SmartPlant, Moja Okolica, CityScanner, Platforma Płatności OllinPay

Technologie:

 • InfluxDB
 • Hadoop
 • Spark
 • Kafka

Funkcjonalności:

 • Analiza zużycia energii,
 • Baza POI dla społeczności lokalnych
 • Model dopasowania transakcji giełdowych,
 • Procedura KYC

Profil zespołu:

 • DevOps
 • UX/UI designer
 • Architekt
 • Analityk biznesowy
 • Scrum master
 • Frontend Developer 
 • Backend Developer
 • Tester
Aplikacja wspierająca sprzedaż energii elektrycznej
Oprogramowanie do analityki danych miejskich

AI, Uczenie Maszynowe

City Scanner

Mobilne rozpoznawanie zaparkowanych pojazdów i precyzyjne określanie pozycji parkowania dzięki wykorzystaniu możliwości technicznych, jakie dają kamery wysokiej rozdzielczości, skanery LiDAR oraz GPS. Dane pomiarowe

poddawane są wstępnej obróbce w celu anonimizacji informacji i dostosowania formatu. System prawidłowo rozpoznaje 95% tablic rejestracyjnych samochodów i określa położenie pojazdów z dokładnością do kilku centymetrów. W ciągu pierwszych 6 miesięcy od uruchomienia projektu 2 samochody wygenerowały dodatkowy dochód w wysokości 7,5 mln zł.

Algorytmy sztucznej inteligencji zostały wykorzystane w projektach:
SmartPlant, Platforma Handlu Energią

Technologie:

 • SparkML
 • Cognitive services
 • Databricks
 • Tensorflow
 • IoT

Funkcjonalności:

 • Rozpoznawanie tablicrejestracyjnych,​
 • Geolokalizacja,
 • Mapy i wyznaczanie tras,​
 • Multisensory​,
 • Powiadomienia​

Profil zespołu:

 • DevOps
 • Architekt
 • Analityk biznesowy
 • Data scientist
 • Scrum master
 • Frontend Developer 
 • Backend Developer
 • UX/UI designer

IoT, PLC

Smart Plant

Rozwiązanie optymalizujące istniejące biogazownie przystosowane do jednego substratu. System pozwala na wprowadzanie zróżnicowanego materiału oraz zarządzanie i planowanie produkcji biogazu. Obejmuje to: zarządzanie

łańcuchem dostaw oraz prognozowanie poziomu produkcji energii elektrycznej. Wdrożona technologia pozwala w pełni wykorzystać potencjał biogazowni, zwiększyć jej wydajność (do 97%), obniżyć koszty wykorzystania zasobów biomasy nawet o 30%, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania i serwisu.

Elementy technologii IoT zostały również zaimplementowane w projektach:
MeterNET, CityScanner

Technologie:

 • BLE, 
 • LoRaWAN
 • LTE-M, 
 • LTE-Cat 1

Funkcjonalności:

 • Analiza trendów parametrów elektrowni,
 • Proces end to end,
 • Sieć neuronowa selekcjonująca i dozująca substraty do procesu „biogazyfikacji”,
 • Zbieranie i analiza danych

Profil zespołu:

 • DevOps
 • Analityk biznesowy
 • UX/UI designer
 • Frontend Developer
 • Scrum master
 • Backend Developer
 • Tester
Oprogramowanie do zarządzania produkcją biogazu
Aplikacja mobilna usprawniająca komunikację w gminach

Aplikacje Mobilne

Moja Okolica 

Mobilne narzędzie mające na celu pogłębienie relacji między samorządem, lokalnym biznesem i społecznością lokalną. Jego głównym celem jest pełnienie funkcji centrum informacyjnego dla mieszkańców, a także ułatwianie dialogu

pomiędzy mieszkańcami a lokalnymi urzędami gmin za pomocą informacji z oficjalnych i wiarygodnych źródeł. Ponadto aplikacja pełni rolę wirtualnego rynku, na którym mieszkańcy mogą oferować sąsiadom usługi, sprzedawać nadwyżki produktów i inne lokalne wyroby.

Aplikacja mobilna jest również częścią interface’u użytkownika w projektach:
Platforma Płatności OllinPay, CityScanner, MeterNet, Aplikacja Płatnicza

Technologie:

 • React Native
 • iOS
 • Android

Funkcjonalności:

 • Powiadomienia​
 • Komunikacja​
 • Handel elektroniczny

Profil zespołu:

 • Architekt
 • Analityk biznesowy
 • UX/UI designer
 • Scrum master
 • Frontend Developer 
 • Backend Developer

Integracja Rozwiązań

Platforma Płatności OllinPay

Zaawansowane rozwiązanie płatnicze oparte na złożonej architekturze biznesowej, które umożliwia integrację systemów innych firm. Platforma zawiera szeroką gamę nowoczesnych urządzeń, terminali mobilnych pracujących 

na powszechnie stosowanym systemie operacyjnym Android. Mobilne terminale nie tylko przetwarzają płatności, ale także posiadają dodatkowe funkcje ułatwiające codzienną pracę sprzedawcy, np. czytnik kart NFC i RFID, skaner kodów 1D i 2D. Całość ekosystemu uzupełnia sklep z aplikacjami, do którego można uzyskać dostęp bezpośrednio z urządzenia.

Projekty: 

Platforma Handlu Energią, Moja Okolica

Technologie:

 • Node-Red
 • Mqtt
 • Amqp

Funkcjonalności:

 • Szyna danych dla IoT,
 • Automatyczny wybór acquirera dla terminala płatniczego,
 • Integracja modułu IoT ze zwykłymi urządzeniami

Profil zespołu:

 • DevOps
 • UX/UI designer
 • Architekt
 • Analityk biznesowy
 • Scrum master
 • Frontend Developer 
 • Backend Developer
 • Tester
Androidowa aplikacja płatnicza